รายงานสถิติ Stock วัสดุ PPE

วัสดุเพื่อใช้ในงานควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

รหัส รายการ หน่วยนับ คงเหลือ อัตราใช้/วัน สำรอง(วัน) LastUpdate
31 UTM ชิ้น 0 216.74 0.00 23 พ.ย. 2564 13.30 น.
36 Sterile Rayon Tipped Applicator ชิ้น -9 28.00 -0.32 14 ธ.ค. 2564 09.29 น.
5 ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง คู่ -121 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 09.41 น.
32 VTM ชิ้น 523 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.13 น.
35 Sterile Polyester Tipped Applicator ชิ้น 523 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.13 น.
37 Alcohol 95% ลิตร 5 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.15 น.
33 Ethyl alcohol 70% ขนาดบรรจุ 450 ml. ขวด -151 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.25 น.
2 N95 (อัน) อัน -310 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.26 น.
3 กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) ชิ้น -324 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.26 น.
4 ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) Industrial ชุด 484 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.27 น.
40 ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) Medical ชุด -5 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.27 น.
38 ถุงมือไร้แป้ง คู่ -6390 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.29 น.
8 ถุงสวมขา (Leg cover) คู่ -271 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.29 น.
9 พลาสติกหุ้มคอ (HOOD) ชิ้น 17 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.29 น.
10 พลาสติกหุ้มรองเท้า คู่ -304 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.29 น.
34 รองเท้าบูธ คู่ -25 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.30 น.
39 เสื้อกันฝน ตัว 316 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.31 น.
14 เอี้ยมพลาสติกใส (Apron) ชุด -175 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.31 น.
11 แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) ชิ้น 101 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 14.32 น.
1 Surgical Mask (หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ 3 ชั้น) ชิ้น 86284 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 15.23 น.
7 ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (Disposable) คู่ 7460 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 15.23 น.
18 Alcohol Rub 450 ml ขวด -125 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 15.24 น.
12 เสื้อกราวน์ชนิดกันน้ำ ชุด -326 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 15.24 น.
13 หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง (อัน) อัน 21080 inf 0.00 19 ม.ค. 2565 15.25 น.