รายงานสถิติ Stock วัสดุ PPE

วัสดุเพื่อใช้ในงานควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

รหัส รายการ หน่วยนับ คงเหลือ อัตราใช้/วัน สำรอง(วัน) LastUpdate
36 Sterile Rayon Tipped Applicator ชิ้น 0 32.75 0.00 18 ก.ย. 2564 15.40 น.
32 VTM ชิ้น 0 2,148.00 0.00 21 ก.ย. 2564 10.20 น.
38 ถุงมือไร้แป้ง คู่ -244 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 10.25 น.
34 รองเท้าบูธ คู่ -46 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 10.26 น.
12 เสื้อกราวน์ชนิดกันน้ำ ชุด -166 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 10.27 น.
31 UTM ชิ้น 483 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 13.17 น.
35 Sterile Polyester Tipped Applicator ชิ้น 483 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 13.17 น.
37 Alcohol 95% ลิตร 3 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 13.17 น.
39 เสื้อกันฝน ตัว 1679 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 13.17 น.
40 ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) Medical ชุด 528 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 13.18 น.
3 กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) ชิ้น 408 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.07 น.
4 ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) Industrial ชุด -72 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.07 น.
5 ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง คู่ -351 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.08 น.
7 ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (Disposable) คู่ 20994 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.09 น.
8 ถุงสวมขา (Leg cover) คู่ -603 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.11 น.
9 พลาสติกหุ้มคอ (HOOD) ชิ้น 17 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.11 น.
10 พลาสติกหุ้มรองเท้า คู่ -231 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.11 น.
11 แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) ชิ้น 121 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.13 น.
13 หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง (อัน) อัน 25755 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.25 น.
14 เอี้ยมพลาสติกใส (Apron) ชุด -175 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.26 น.
2 N95 (อัน) อัน 111 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.27 น.
1 Surgical Mask (หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ 3 ชั้น) ชิ้น 66409 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.28 น.
18 Alcohol Rub 450 ml ขวด -94 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.29 น.
33 Ethyl alcohol 70% ขนาดบรรจุ 450 ml. ขวด 93 inf 0.00 22 ก.ย. 2564 16.30 น.