รายงานสถิติ Stock วัสดุ PPE

วัสดุเพื่อใช้ในงานควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

รหัส รายการ หน่วยนับ คงเหลือ อัตราใช้/วัน สำรอง(วัน) LastUpdate
36 Sterile Rayon Tipped Applicator ชิ้น -9 70.00 -0.13 14 ธ.ค. 2564 09.29 น.
32 VTM ชิ้น 459 164.30 2.79 24 ม.ค. 2565 14.49 น.
35 Sterile Polyester Tipped Applicator ชิ้น 459 394.43 1.16 24 ม.ค. 2565 14.50 น.
31 UTM ชิ้น -3 365.94 -0.01 31 ม.ค. 2565 13.28 น.
3 กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) ชิ้น 260 1,889.33 0.14 13 มิ.ย. 2565 14.08 น.
40 ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) Medical ชุด 213 954.00 0.22 13 มิ.ย. 2565 14.08 น.
38 ถุงมือไร้แป้ง คู่ -5221 9,194.33 -0.57 13 มิ.ย. 2565 14.09 น.
39 เสื้อกันฝน ตัว 160 2,091.33 0.08 13 มิ.ย. 2565 14.12 น.
37 Alcohol 95% ลิตร 3 114.22 0.03 20 มิ.ย. 2565 11.11 น.
4 ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) Industrial ชุด 475 38.52 12.33 20 มิ.ย. 2565 11.11 น.
5 ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง คู่ 933 107.07 8.71 20 มิ.ย. 2565 11.12 น.
7 ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (Disposable) คู่ -7195 8,182.70 -0.88 20 มิ.ย. 2565 11.12 น.
8 ถุงสวมขา (Leg cover) คู่ 562 145.59 3.86 20 มิ.ย. 2565 11.12 น.
9 พลาสติกหุ้มคอ (HOOD) ชิ้น 8 5.85 1.37 20 มิ.ย. 2565 11.13 น.
10 พลาสติกหุ้มรองเท้า คู่ 503 126.44 3.98 20 มิ.ย. 2565 11.13 น.
11 แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) ชิ้น 111 1.78 62.44 20 มิ.ย. 2565 11.13 น.
12 เสื้อกราวน์ชนิดกันน้ำ ชุด 183 29.74 6.15 20 มิ.ย. 2565 11.14 น.
13 หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง (อัน) อัน 17583 1,624.37 10.82 20 มิ.ย. 2565 11.15 น.
14 เอี้ยมพลาสติกใส (Apron) ชุด -167 31.07 -5.37 20 มิ.ย. 2565 11.15 น.
34 รองเท้าบูธ คู่ -25 19.44 -1.29 20 มิ.ย. 2565 11.16 น.
2 N95 (อัน) อัน 242 296.41 0.82 20 มิ.ย. 2565 11.16 น.
1 Surgical Mask (หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ 3 ชั้น) ชิ้น 81254 6,198.78 13.11 20 มิ.ย. 2565 11.17 น.
18 Alcohol Rub 450 ml ขวด 482 88.70 5.43 20 มิ.ย. 2565 11.17 น.
33 Ethyl alcohol 70% ขนาดบรรจุ 450 ml. ขวด 124 141.22 0.88 20 มิ.ย. 2565 11.18 น.