รายงานสถิติ Stock วัสดุ PPE

วัสดุเพื่อใช้ในงานควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

รหัส รายการ หน่วยนับ คงเหลือ อัตราใช้/วัน สำรอง(วัน) LastUpdate
10 พลาสติกหุ้มรองเท้า คู่ 92 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 11.07 น.
37 Alcohol 95% ลิตร 7 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.52 น.
18 Alcohol Rub 450 ml ขวด 115 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.52 น.
33 Ethyl alcohol 70% ขนาดบรรจุ 450 ml. ขวด 55 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.52 น.
2 N95 (อัน) อัน 117 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.53 น.
35 Sterile Polyester Tipped Applicator ชิ้น 251 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.53 น.
36 Sterile Rayon Tipped Applicator ชิ้น -97 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.53 น.
1 Surgical Mask (หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ 3 ชั้น) ชิ้น 33856 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.53 น.
31 UTM ชิ้น 251 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.54 น.
32 VTM ชิ้น 0 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.54 น.
3 กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield) ชิ้น 89 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.54 น.
4 ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) Industrial ชุด 11 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.58 น.
40 ชุดป้องกันร่างกาย (Cover all) Medical ชุด 96 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 15.58 น.
7 ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (Disposable) คู่ 50655 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.01 น.
5 ถุงมือไนไตรล์ ยาว 9 นิ้ว ชนิดใช้แล้วทิ้ง คู่ 227 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.01 น.
8 ถุงสวมขา (Leg cover) คู่ 65 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.02 น.
38 ถุงมือไร้แป้ง คู่ 4963 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.03 น.
9 พลาสติกหุ้มคอ (HOOD) ชิ้น 34 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.03 น.
34 รองเท้าบูธ คู่ -17 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.05 น.
13 หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง (อัน) อัน 32124 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.06 น.
12 เสื้อกราวน์ชนิดกันน้ำ ชุด -38 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.06 น.
39 เสื้อกันฝน ตัว 111 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.06 น.
14 เอี้ยมพลาสติกใส (Apron) ชุด 36 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.07 น.
11 แว่นครอบตาแบบใส (Goggles) ชิ้น 126 inf 0.00 17 มิ.ย. 2564 16.07 น.